WSPÓŁPRACA ZIELNIK UNIWERSYTET WARSZAWSKI

W 2018 roku Leśny Bank Genów Kostrzyca nawiązał współpracę z Zielnikiem Wydziału Biologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytetu Warszawskiego.

W siedzibie Zielnika UW miała miejsce digitalizacja okazów zielnikowych wybranych gatunków roślin zebranych z terenu Puszczy Białowieskiej i jej okolic. Powstałe w procesie digitalizacji materiały cyfrowe mogą być wykorzystywane w celach naukowych, m.in. do prowadzenia badań związanych z barkodowaniem DNA i umieszczaniem ich w internetowej bazie Systemu BOLD (Barcode of Life Data System).

W ramach współpracy, Leśny Bank Genów Kostrzyca korzysta również z unikalnych zbiorów Zielnika UW, prowadząc badania związane z barkodowaniem DNA na próbkach archiwalnych.