WIRTUALNE HERBARIUM

Wirtualne herbarium przedstawia zdjęcia okazów zielnikowych wybranych gatunków roślin zebranych przez LBG Kostrzyca z terenu Puszczy Białowieskiej oraz jej okolic.

Po wcześniejszym kontakcie z LBG Kostrzyca, istnieje możliwość obejrzenia całej kolekcji.

Zdigitalizowane okazy zielnikowe można wykorzystywać na zasadzie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

KORZYSTAJĄC ZE ZDIGITALIZOWANYCH OKAZÓW, NALEŻY PRZYJĄĆ CYTOWANIE:

KOLEKCJA ZIELNIKOWA LEŚNEGO BANKU GENÓW KOSTRZYCA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

bezlist zwyczajny Buxbaumia aphylla Hedw.
bezlist okrywowy Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl.
widłoząb zielony Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
torfowiec kończysty Sphagnum fallax H. Klinggr.
torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii Russow
torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum Crome
płonnik pospolity Polytrichum commune Hedw.
złotowłos strojny Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm.
wroniec widlasty Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.
buławnik czerwony Cephalanthera rubra (L.) Rich.
czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L.
dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum Crantz
dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum L.
dzwonek pokrzywolistny Campanula trachelium L.
dzwonek szerokolistny Campanula latifolia L.
fiołek błotny Viola palustris L.
fiołek leśny Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
gruszkówka (Gruszyczka) jednostronna Orthilia secunda (L.) House
gruszyczka mniejsza Pyrola minor L.
gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia L.
jęczmieniec (Wydmuchrzyca) zwyczajny Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz
kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
kukułka (Storczyk) krwista Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
kupkówka pospolita Dactylis glomerata L.
leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum Hayne
listeria sercowata Listera cordata (L.) R. Br.
mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus L.
mietlica pospolita Agrostis capillaris L.
pięciornik biały Potentilla alba L.
rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa Ledeb.
tajęża jednostronna Goodyera repens (L.) R.BR.
turzyca brzegowa Carex riparia Curtis
turzyca nitkowata Carex lasiocarpa Ehrh.
turzyca pagórkowata Carex montana L.
turzyca pęcherzykowata Carex vesicaria L.
turzyca siwa Carex canescens L.
turzyca strunowa Carex chordorrhiza L.f.
turzyca żółta Carex flava L.
turzyca życicowa Carex loliacea L.
wyka ptasia Vicia cracca L.
zimoziół (Linnea) północny Linnaea borealis L.