WYSTAWA ZDJĘĆ

Poniższe plansze stanowią elektroniczną wersję wystawy fotograficznej pt. ”Rośliny Puszczy Białowieskiej”. Wystawa eksponowana była w holu głównym Leśnego Banku Genów Kostrzyca od maja 2018 r. do maja 2021 r.

Wystawa przedstawia zdjęcia wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej, których zasoby genowe zostały zabezpieczone w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w ramach projektu pn. „Identyfikacja molekularna (barkodowanie DNA) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin z terenu Puszczy Białowieskiej”.

Autorem zdjęć jest Jan Kucharzyk – absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonat przyrody, z zamiłowania fotograf i podróżnik.