WYSTAWA ZDJĘĆ

Poniższe plansze stanowią elektroniczną wersję wystawy fotograficznej pt. ”Rośliny Puszczy Białowieskiej”. Wystawa eksponowana jest na terenie Leśnego Banku Genów Kostrzyca od maja 2018 roku.

Wystawa przedstawia zdjęcia wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej, których zasoby genowe zostały zabezpieczone w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w ramach projektu pn. „Identyfikacja molekularna (barkodowanie DNA) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin z terenu Puszczy Białowieskiej”.

Autorem zdjęć jest Jan Kucharzyk – absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonat przyrody, z zamiłowania fotograf i podróżnik.