O HERBARIUM

Ze względu na fakt, iż próby DNA bez przypisanego do nich okazu zielnikowego mają ograniczoną wartość w barkodowaniu DNA, w ramach prowadzonych badań zabezpieczono, obok fragmentów tkanek, również okazy zielnikowe. W przypadku wielu taksonów, ich zbiór zaplanowano w momencie osiągnięcia przez roślinę odpowiedniego stadium rozwojowego umożliwiającego jej identyfikację. Uzyskanie wiarygodnych barkodów DNA możliwe jest bowiem na podstawie fragmentów tkanek gatunków nie budzących wątpliwości taksonomicznych.

Elektroniczne wersje okazów zielnikowych wykorzystano w badaniach związanych z barkodowaniem DNA, m.in. poprzez umieszczenie ich w internetowej bazie danych Systemu BOLD (Barcode of Life Data System).

Digitalizacja okazów odbyła się w Zielniku Wydziału Biologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytetu Warszawskiego.