LINKI

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Wszelkie treści, w tym zdjęcia roślin oraz zdigitalizowane okazy zielnikowe przedstawione na stronie internetowej barkodowanie.pl można wykorzystywać na zasadzie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

KORZYSTAJĄC Z TREŚCI NALEŻY ZASTOSOWAĆ CYTOWANIE:

→ w odniesieniu do treści i zdjęć: Materiały Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

→ w odniesieniu do okazów zielnikowych: Kolekcja zielnikowa Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe