O PROJEKCIE

Projekt identyfikacji molekularnej (barkodowania DNA) i bankowania wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej, w całości finansowany przez Lasy Państwowe, ma na celu wprowadzenie do praktyki leśnej oraz do wykorzystania w ramach inwentaryzacji przyrodniczych, systemu identyfikowania gatunków roślin na podstawie analizy śladów biologicznych. Celem projektu jest również długotrwałe przechowywanie materiału genetycznego wybranych gatunków roślin w postaci próbek nasion, jak również preparatów DNA.

Dzięki projektowi udało się zabezpieczyć nasiona, fragmenty tkanek oraz okazy zielnikowe najcenniejszych gatunków roślin zielnych, w tym wielu uznanych za zagrożonych wyginięciem. Wśród zdeponowanych w banku DNA taksonów znalazły się również mchy oraz paprocie.

Próbki nasion najcenniejszych gatunków puszczańskich zostały umieszczone w chłodniach, w temperaturze -20°C, a także w temperaturach kriogenicznych, w ciekłym azocie.

Pozyskane przy okazji zbioru nasion, fragmenty tkanek oraz okazy zielnikowe przechowywane są w banku tkanek oraz herbarium.

Z tkanek rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin wyizolowano DNA – nośnik informacji genetycznej, który służy do prowadzenia badań związanych z barkodowaniem DNA. Próbki DNA roślin puszczańskich zabezpieczono w nowo powstałym banku DNA.