O BANKU DNA I TKANEK

Działający od 2017 roku w Leśnym Banku Genów Kostrzyca – Bank DNA i Tkanek gatunków roślin, powstał w trosce o to co najcenniejsze w polskich lasach – ochronie bioróżnorodności leśnej. W banku  gromadzony jest materiał genetyczny wielu cennych dla środowiska roślin, w tym próbki DNA gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem.

Bankowanie próbek DNA stanowi jedną z form zabezpieczania materiału roślinnego ex situ, uzupełniając kolekcję banku nasion, kriobanku oraz herbarium LBG Kostrzyca.

Zasoby Banku DNA służą do prowadzenia badań związanych m.in. z wdrożeniem do praktyki leśnej techniki barkodowania DNA, umożliwiającej identyfikację wybranych gatunków roślin na podstawie sekwencji DNA.

Źródłem DNA są niewielkie fragmenty tkanek –  najczęściej młode, zdrowe liście, zabezpieczone w terenie przy okazji zbioru nasion.

Próbki DNA pochodzą również z okazów zielnikowych (współczesnych oraz archiwalnych), będących cennym źródłem materiału genetycznego.

Procedury laboratoryjne, powstałe na potrzeby tworzenia Banku DNA, konsultowane były z zagranicznymi specjalistami z Banku DNA, Królewskich Ogrodów Botanicznych, Kew w Wielkiej Brytanii.

BANK DNA W LEŚNYM BANKU GENÓW KOSTRZYCA JEST JEDYNYM TEGO TYPU OBIEKTEM DZIAŁAJĄCYM W LASACH PAŃSTWOWYCH.