ZBIORY

Zbiór materiału roślinnego, prowadzony na terenie Puszczy Białowieskiej, wymagał wcześniejszego przygotowania logistycznego oraz metodologicznego. Na potrzeby projektu powstała szczegółowa metodyka zbioru ze wskazówkami dla osób zaangażowanych w pozyskanie materiału w terenie. Każdorazowo liczba oraz wielkość pobieranej próby, modyfikowana była w oparciu o kondycję zdrowotną roślin, ich wielkość, liczebność, tak aby nie spowodować zagrożenia dla tamtejszych populacji chronionych i rzadkich gatunków roślin.

Dużym wyzwaniem stanowił zbiór roślin o niewielkich rozmiarach. Samo ich znalezienie stanowiło nie lada wyzwanie. Dzięki projektowi udało się zlokalizować nowe stanowiska dla wielu gatunków roślin. Z drugiej strony, dla części z nich nie odnaleziono podawanych wcześniej w literaturze stanowisk.

Na potrzeby tworzenia banku DNA, do zbioru typowano osobniki oddalone od siebie, w celu zapewnienia jak najszerszego udziału puli genowej populacji danego gatunku.

Zebrany materiał zamykano w bibule znajdującej się w zamykanym strunowo woreczku z żelem krzemionkowym, w celu jak najszybszego wysuszenia tkanki roślinnej. Dla każdego gatunku drukowano również formularz zbioru, tak aby każdej zdeponowanej w banku DNA próbce przypisana była kompletna historia terenowa.