WSPÓŁPRACA BANK DNA KEW

W 2018 roku Leśny Bank Genów Kostrzyca nawiązał współpracę z Bankiem DNA, Królewskich Ogrodów Botanicznych, Kew w Wielkiej Brytanii.

Bank DNA, jako część Laboratorium Jodrell, korzysta z najnowszych osiągnięć z dziedziny biologii molekularnej, realizując liczne projekty naukowe. Jednym z nich jest bankowanie DNA wszystkich gatunków roślin tworzących kolekcje Królewskich Ogrodów Botanicznych, Kew w Wielkiej Brytanii.

W chwili obecnej, tamtejszy Bank DNA przechowuje ponad 50 tysięcy preparatów DNA oraz 12 tysięcy fragmentów tkanek podsuszonych na żelu krzemionkowym. Najliczniejszą grupą organizmów, których próbki DNA zabezpieczono w Banku jest rodzina storczykowatych (Orchidaceae). Łącznie zdeponowanych jest 3161 gatunków storczyków w postaci 5,5 tysiąca próbek DNA. W Banku, obok kolekcji rodzimej flory, przechowywane są próbki DNA gatunków zebranych z terenu Afryki, Madagaskaru, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej.

Kolekcja obejmuje przeszło 500 rodzin botanicznych, 7,5 tys. rodzajów, 37 tys. gatunków roślin (8-14 % wszystkich znanych gatunków roślin na świecie). Bankowaniu DNA podlegają nie tylko pojedyncze osobniki, ale również gatunki na poziomie populacyjnym.

Rocznie około 2 tys. preparatów DNA sprzedawanych jest naukowcom z całego świata za pośrednictwem strony internetowej.

Bank DNA ściśle współpracuje z Herbarium Królewskich Ogrodów Botanicznych, Kew. Około 23 tysięcy preparatów DNA i tkanek posiada kolekcję okazów zielnikowych.

Laboratorium Jodrell jest również członkiem GGBN (Global Genome Biodiversity Network) – ogólnoświatowej sieci skupiającej repozytoria zajmujące się biobankowaniem. Kolekcja Banku DNA dostępna jest za pośrednictwem portalu GGBN oraz strony internetowej Królewskich Ogrodów Botanicznych, Kew w Wielkiej Brytanii.

DZIĘKI KONSULTACJOM NAUKOWYM Z BANKIEM DNA KRÓLEWSKICH OGRODÓW BOTANICZNYCH, KEW W WIELKIEJ BRYTANII WYPRACOWANO METODYKĘ BANKOWANIA ROŚLINNYCH PRÓBEK DNA I TKANEK, OPARTĄ NA MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH.