BAZY DANYCH

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem w Leśnym Banku Genów Kostrzyca Sytemu Specify (The University of Kansas Biodiversity Institute) – systemu zarządzającego informacjami w banku DNA i tkanek oraz herbarium.

Elektroniczne wersje okazów zielnikowych wykorzystano w badaniach związanych z barkodowaniem DNA, poprzez umieszczenie ich w bazie  Systemu BOLD (Barcode of Life Data System).

Efektem prac związanych z barkodowaniem DNA będzie deponowanie sekwencji nukleotydowych roślinnych barkodów DNA flory puszczańskiej w bazach danych NCBI (National Centre for Biotechnology Information) – GenBank oraz BOLD.