Kolekcja tkanek, którymi są najczęściej liście oraz próbek DNA w banku DNA i tkanek stale się powiększa. Na liście gatunków zaplanowanych do zbioru w tym roku znalazły się bardzo interesujące taksony m.in. krwawnik szczecinkolistny Achillea setacea, dichostylis Michela Dichostylis micheliana, gałuszka kulecznica Pilularia globulifera, kręczynka jesienna Spiranthes spiralis czy sesleria Bielza Sesleria bielzii – wszystkie rośliny posiadają w Polskiej Czerwonej Księdze kategorię zagrożenia CR (krytycznie zagrożone). Jedną z pierwszych zbankowanych w tym roku roślin była sasanka otwarta Pulsatilla patens. Materiał sasanki pochodzi z największego stanowiska w Polsce – Obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach (woj. podlaskie). Wartym wspomnienia jest fakt, iż tegoroczne stanowisko sasanki jest już czwartym miejscem zbioru tego gatunku przez LBG Kostrzyca.