W 2017 r. Leśny Bank Genów Kostrzyca zainicjował nowe działania związane z ochroną bioróżnorodności w Polsce, a w szczególności z ochroną ex situ (tj. poza miejscem występowania) najcenniejszych i najrzadszych roślin Puszczy Białowieskiej.
Początkowo prace dotyczyły obszaru Puszczy Białowieskiej, a ostatecznie zabezpieczony materiał pochodzi z wielu stanowisk zlokalizowanych na terenie woj. podlaskiego, w tym z obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Jednym z elementów ochrony było bankowanie próbek nasion, tkanek roślinnych, próbek DNA oraz okazów zielnikowych 105 gatunków roślin.

Badania naukowe polegały na izolacji DNA z zabezpieczonych fragmentów tkanek, a następnie na analizie wybranych fragmentów DNA (loci rbcL oraz matK) w celu ustalenia barkodów DNA dla wytypowanych gatunków roślin.

Obecnie w banku nasion zabezpieczono 31 zasobów genowych, w herbarium zdeponowane są 203 okazy zielnikowe (reprezentujące 103 gatunki roślin), w banku DNA znajduje się 451 próbek DNA, natomiast w banku tkanek zabezpieczono 1585 fragmentów tkanek ze 105 gatunków roślin.

Digitalizacja okazów zielnikowych odbyła się w Zielniku Wydziału Biologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytetu Warszawskiego.

Elektroniczne wersje zielników, a także informacje o odczytanych barkodach DNA umieszczono w internetowej bazie danych Systemu BOLD tj. Barcode of Life Data System.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU!